Verzuimoplossing Schilders

Persoonlijke aandacht

U heeft te maken met één vaste verzuimconsultant die u ondersteunt bij alles wat nodig is om verzuim te voorkomen en te beperken. U kunt uw verzuimconsultant zien als uw persoonlijke vraagbaak voor al uw vragen rondom het verzuim: dus ook over klachten door fysieke belasting of andere mogelijke verzuimoorzaken en de inzet van re-integratieactiviteiten.

Snelle werkhervatting

In geval van een ziekmelding neemt uw persoonlijke consultant al na drie ziektedagen (in plaats van de gebruikelijke vijf) contact met u op. De consultant ziet erop toe dat de verplichte stappen van de Wet verbetering Poortwachter worden gevolgd en zorgt er samen met u voor dat de betrokken medewerker weer zo snel mogelijk (gedeeltelijk) aan het werk gaat.

Goede procesbewaking

U krijgt tevens de toegang tot het uitgebreide online verzuimregistratiesysteem CAMAS waarmee u direct het verzuim binnen uw organisatie kunt registreren en monitoren.