Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

U wordt geacht de risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. Daarbij hoort een plan van aanpak, waarin staat welke risico’s gesignaleerd zijn en welke verbeterpunten aangepakt gaan worden. Dit is de RI&E; artikel 5 van de Arbowet.

Praktisch en concreet

Met de RI&E kunt u de risico’s voor u, uw medewerkers en uw bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico. Bovendien heeft u met de RI&E een praktisch hulpmiddel in handen om het verzuim actief te verlagen.

U kunt het hele traject uitbesteden aan Perspectief: wij voeren uw RI&E tegen concurrerende tarieven uit en stellen een concreet plan van aanpak voor u op. Naast de aandachtspunten en de verbetermaatregelen vindt u daarin de prioriteit, de verantwoordelijke en de termijn waarbinnen deze maatregel genomen moet zijn. Wij bewaken het plan van aanpak en houden voor u in de gaten of u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

U kunt ervoor kiezen de RI&E zelf uit te voeren. Het is dan wel verplicht om zowel de RI&E als het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. U kunt ook hiervoor bij ons terecht.

Veiligheid Volgsysteem

De wet vereist dat uw RI&E altijd actueel is. Dat kan gemakkelijk met het door Perspectief ontwikkelde Veiligheid Volgsysteem (VVS). Dit systeem houdt het plan van aanpak bij en herinnert u tijdig aan alle actiepunten.