Ontwikkelingen verzuim in de branche

De grootste risico’s die verzuim veroorzaken, zitten in klachten aan het bewegingsapparaat/statische belasting. Daarnaast is er sprake van uitval wegens slijtage bij oudere werknemers. Ook is er relatief veel uitval vanwege het niet gebruiken van de juiste hulp- en beschermingsmiddelen (denk hierbij aan ernstige val ongelukken en snijwonden). Tot slot komt helaas nog steeds uitval voor wegens de gevolgen van blootstelling aan schadelijke stoffen en verf.

Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen: 

  • Klachten aan het bewegingsapparaat (ca. 20% van het verzuim) komen met name voor in de categorie 45-54 en 55+
  • Hoge lasten voor werkgevers met betrekking tot instroom WIA. Er is een afname van het aantal dossiers dat met <35% WGA en IVA instroomt. Dit heeft een grote schadelast tot gevolg voor de werkgever.

Aanpak risico's

  • Perspectief biedt de Training "Ergonomie en fysieke belasting voor de KANS klachten en klachten aan bewegingsapparaat" aan. Deze training helpt om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen.
  • Daarnaast kan bedrijfsfysiotherapie ingezet worden.
  • Wat betreft de oudere groep medewerkers combineren wij het PAGO met een vroegtijdige (vrijblijvende) loopbaanscan, inclusief gesprek. De inzet van frequent verzuim gesprekken kan hier ook een onderdeel van uitmaken.
  • (Periodiek) blootstellingsonderzoek t.a.v. de gevaarlijke stoffen. 
  • De uitvoer van de RI&E in combinatie met VVS (Veiligheid Volgsysteem). Een goed middel om ook de gedragsaspecten rondom veiligheid bij werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken.

PAGO

Werkgevers dienen hun werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen om een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (artikel 18 Arbowet). Dit kan door het aanbieden van bijvoorbeeld een PAGO of PMO. Bekijk het filmpje van Perspectief over het PMO (vergelijkbaar met PAGO):