Verzekering

Gericht op uw branche

Wij weten wat er speelt in de schildersbranche en kennen uw cao. De Verzuimverzekering van De Goudse biedt daarom de volgende extra’s.

  • De verzekering keert uit als uw werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon vanwege rouw of de stervensbegeleiding van de partner.
  • De uitkering aan de nabestaande(n) na het overlijden van een werknemer is gedekt.
  • U kunt tot 40% aan werkgeverslasten meeverzekeren.
  • U kunt de exacte dekkingspercentages voor loondoorbetaling bij ziekte verzekeren zoals die in uw cao staan. U leest daar hieronder meer over.

Welke dekking biedt de verzuimverzekering van De Goudse?

Op grond van uw cao hebben uw werknemers recht op de volgende loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid:

  • 1e halfjaar van ziekte 95%
  • 2e halfjaar van ziekte 90%
  • 3e halfjaar van ziekte 85%
  • 4e halfjaar van ziekte 70%

U kunt ook kiezen uit de volgende dekkingspercentages:

  • een dekking van 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar;
  • een dekking van 70% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

Per verzuimgeval geldt een eigen risico. U kunt kiezen uit een eigen risico van 2 weken, 6 weken, 13 weken of 26 weken.

Wanneer komt de verzekering tot uitkering?

De verzekering komt tot uitkering wanneer de duur van de loondoorbetaling van de zieke werknemer het eigen risico in weken overschrijdt. De uitkering betreft vergoeding van de loondoorbetaling na aftrek van het eigen risico in weken, rekening houdend met het gekozen dekkingspercentage.